Talathi Bharti Previous Year Question Paper Download PDF

Talathi Bharti Previous Year Question Paper : Are you preparing for the Talathi Bharati 2023 exam and looking for previous year question papers to enhance your preparation? In this article, we will provide you with valuable insights into the importance of Talathi Bharati previous year question papers and how they can contribute to your success in the exam. We will also guide you on how to effectively utilize these question papers for optimal results.

Previous year question papers download here

Talathi Bharati is a competitive examination conducted to recruit candidates for the post of Talathi in various regions. Previous year question papers play a vital role in the preparation strategy for this exam. These question papers provide candidates with a clear understanding of the exam pattern, question types, and the level of difficulty. Talathi Bharati previous year question papers are invaluable resources for aspirants preparing for this competitive exam. By solving these papers, candidates can gain familiarity with the exam pattern, improve their time management skills, and identify important topics for focused preparation. Remember to start early, solve papers in a timed environment, and regularly analyze your performance. Avoid common mistakes and utilize these question papers effectively to enhance your chances of success.

महाराष्ट्र तलाठी भरती अभ्यासक्रम 2023 : Click Here

तलाठी भरती मागील वर्षाच्या प्रश्नपत्रिका Download PDF

तलाठी भारती ही एक स्पर्धात्मक परीक्षा आहे जी विविध क्षेत्रांमध्ये तलाठी पदासाठी उमेदवारांची भरती करण्यासाठी घेतली जाते. या परीक्षेच्या तयारीच्या धोरणात मागील वर्षाच्या प्रश्नपत्रिका महत्त्वाची भूमिका बजावतात. या प्रश्नपत्रिका उमेदवारांना परीक्षेचे स्वरूप, प्रश्नांचे प्रकार आणि अडचणीची पातळी स्पष्टपणे समजून देतात. या स्पर्धा परीक्षेची तयारी करणाऱ्या इच्छुकांसाठी तलाठी भरतीच्या मागील वर्षाच्या प्रश्नपत्रिका हे अमूल्य संसाधन आहे. हे पेपर सोडवून, उमेदवार परीक्षेच्या पद्धतीशी परिचित होऊ शकतात, त्यांची वेळ व्यवस्थापन कौशल्ये सुधारू शकतात आणि लक्ष केंद्रित करणारे महत्त्वाचे विषय तयारीसाठी ओळखू शकतात. इच्छुक उमेदवारांनी लवकर प्रारंभ करणे लक्षात ठेवा, वेळेनुसार पेपर सोडवा आणि नियमितपणे आपल्या कामगिरीचे विश्लेषण करा. सामान्य चुका टाळा आणि तुमच्या यशाच्या शक्यता वाढवण्यासाठी या प्रश्नपत्रिकांचा प्रभावीपणे वापर करा.

Talathi Bharti Previous Year Question Paper Download PDF

Question PaperDownload PDF Here
Talathi Bharti Previous Year Question Paper
2 July 19 Shift 1
Download
Talathi Bharti Previous Year Question Paper
2 July 19 Shift 2
Download
Talathi Bharti Previous Year Question Paper
3 July 19
Download
Talathi Bharti Previous Year Question Paper
4 July 19 Shift 1
Download
Talathi Bharti Previous Year Question Paper
4 July 19 Shift 2
Download
Talathi Bharti Previous Year Question Paper
7 July 19
Download
Talathi Bharti Previous Year Question Paper
8 July 19
Download
Talathi Bharti Previous Year Question Paper
10 July 19
Download
Talathi Bharti Previous Year Question Paper
11 July 19 Shift 1
Download
Talathi Bharti Previous Year Question Paper
11 July 19 Shift 2
Download
Talathi Bharti Previous Year Question Paper
12 July 19 Shift 1
Download
Talathi Bharti Previous Year Question Paper
12 July 19 Shift 2
Download
Talathi Bharti Previous Year Question Paper
16 July 19 Shift 1
Download
Talathi Bharti Previous Year Question Paper
16 July 19 Shift 2
Download
Talathi Bharti Previous Year Question Paper
17 July 19 Shift 1
Download
Talathi Bharti Previous Year Question Paper
19 July 19 Shift 2
Download

Maharashtra Talathi Bharti 2023 Notification : Click Here

महाराष्ट्र तलाठी भरती 2023 : शैक्षणिक पात्रता आणि अनुभव

  • तलाठी पदांसाठी अर्ज करू इच्छित असणार्‍या उमेदवारांनी संबंधित पदांनुसार बारावी आणि ग्रॅज्युएशनपर्यंत शिक्षण झालं असणं आवश्यक आहे.
  • उमेदवारांनी मान्यताप्राप्त शिक्षण संस्थेतून किंवा विद्यापीठातून शिक्षण पूर्ण केलं असणं आवश्यक आहे. तसेच उमेदवारांना मराठी, हिंदी आणि इंग्रजी विषयांचं चांगलं ज्ञान असणं आवश्यक आहे.
  • राज्य शासनाकडून जाहीर करण्यात आलेल्या सर्व अटी आणि शर्थी उमेदवारांनी पूर्ण केल्या असणं आवश्यक आहे.

महाराष्ट्र तलाठी भरती परीक्षेचे स्वरूप 2023

तलाठी हे वर्ग 3 चे पद असून तलाठी भरती परीक्षेत एकूण 4 विषय असतात आणि प्रत्येक विषय 25 प्रश्नांच्या असतो प्रत्येक प्रश्नाला दोन गुण असतात म्हणजे संपूर्ण पेपर 100 प्रश्न आणि 200 गुणांचा असतो. तलाठी भरती परीक्षा ही 2 तासांची असते. तसेच परीक्षेत नकारात्मक गुण (Negative Marking) नसते.

विषयप्रश्नांची संख्यागुण
मराठी भाषा2550
इंग्रजी भाषा2550
सामान्य ज्ञान2550
बौद्धिक चाचणी 2550
एकूण100200

Scroll to Top